kajakk-sommarskule-idyll

Bli medlem

Liste over medlem og utstyrsleige ser du her

  • 2: Betal online ved registering eller med faktura.

Eksisterande medlem får tilsendt ny faktura kvart år og treng ikkje registrere seg på nytt.

Som medlem i klubben har du ei rekkje fordelar:

  • Ulykkesforsikring når du er med på klubben sine kurs eller treningar
  • Tilgang til klubben sitt utstyr (sjå Utstyrsleige)
  • Vere med på dei kursa klubben arrangerar kun for medlem
  • Klubbpadling i sommarsesongen
  • Bassengtrening i vintersesongen
  • Oppfylging i padlinga di om du sjølv vil
  • Mykje moro i et kjekt miljø
  • Du støtter opp om vårt arbeid for vassdragsvern og tilkomst til elvene.

Utstyrsleige og instruksjon

Voss Elveklubb arrangerer også et fast opplegg i sesongen, som passer for både nybyrjarar og vidarekomne.
Her får ein oppfylging av kyndig instruktør gjennom heile sesongen, og tilgang til utstyr om du treng det.

Sjå prisar her: Prisar 2022

Velkomen som medlem!

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Elveklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer