Utstyrsleige

(English below)

NB: Klubben sitt utleigeutstyr kan kun brukast på klubbpadling eller arrangement organisert av klubben, dersom du ikkje har godkjenning til å bruke det utanom. 

Reglar for utstyrsleige

Les og følg kvar einaste regel. Dersom du bryt reglane mistar DU retten til å låne utstyr av klubben. 

 1. Du må vere godkjent av dagleg leiar eller nokon i styret for å kunne hente deg utstyr på Bua.
 2. Du må vere betalande medlem av Voss Kajakklubb, betalt utstyrsleige – sjå prisar her.
 3. Du kan ikkje hente ut utstyr når klubben har arrangement.
 4. Før opp alt du låner inn i BOKA og signer det ut når du er tilbake.
 5. Utstyret skal leverast rett tilbake til Bua etter bruk. Du kan ikkje oppbevare utstyret andre stader.
 6. Utstyret kan kun brukast på farvatn som du klarar å redde deg sjølv og utstyret på, ikkje over grad 3, og ta vannstanden i betraktning. Vil du padle på vanskelegare farvatn må du skaffe deg eige utstyr.
 7. Dersom du oppdager feil eller manglar på utstyret fikser du det, eller gi beskjed til hei@vosselveklubb.no 
 8. Er du under 16 år må du ha med deg ansvarleg vaksen.
 9. Padle aldri aleine!

BOKA

BOKA

Equipment hire

NB: The club equipment can only be used on clubpadling or other events organized by the club, unless you have an approval.

These rules apply:

 1. You must be approved of the general manager or someone in the board to borrow equipment from Bua.
 2. Be a paying member of Voss Kajakklubb have payed equipment rent – view prices here.
 3. You can not take gear when the club is using it for organized activity.
 4. Write up which gear you use in the book BOKA, and remember to sign it off when you get back.
 5. The gear must be put right back at Bua after use. You can not keep it to yourself at other places.
 6. You can use the gear on rivers where you can save yourself and the gear, and no more than class 3, with waterlevels into consideration. If you want to paddle harder stuff you need to get your own gear or hire from a commercial company. 
 7. If you notice broken gear you can fix it(!), or notify us at hei@vosselveklubb.no 
 8. If you are younger than 16 years old you must bring a responsible grownup.
 9. Never paddle alone!

Ps: Voss Kajakklubb is run non profit. This equipment is maintained to recruit new kayakers and is not a rental option for tourists.

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Elveklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer