Prisar

Medlemskap og utstyrsleige gjeld per heile kalenderår (1. januar – 31. desember)

Medlem

Støttemedlem (ikkje aktiv) kr 50,-
Medlem (aktiv) kr 350,-
Familie per medlem (aktiv) kr 200,-

Utstyrsleige *

Utstyrsleige born (0 – 14 år)  kr 200,-
Utstyrsleige ungdom (15 – 19 år) kr 500,-
Utstyrsleige vaksen (20+ år) kr 1200,-

Andre prisar *

Bassengtrening born og unge (opp til 18 år) Gratis
Bassengtrening vaksne (18+) kr 100,-

* For medlem i Voss Elveklubb


Me tek imot betaling med Vipps – sjå korleis her: Betal med Vipps.

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Elveklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer