HMS

Helse, miljø og sikkerheit er viktig arbeid som klubben kontinuerleg jobbar med. Styret i Voss Kajakklubb har ansvar for at HMS-arbeidet vert gjort, medan hovudinstruktør har ansvaret for at retningslinjene vert praktisert.

HMS-dokumenta ligg ope for alle her:

https://drive.google.com/drive/folders/1MOIAVAycYmm88yzQumUhvOB9eM1kwewc?usp=sharing

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Elveklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer