Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår for alle kurs med Voss Kajakklubb.

(English below)

 • Dersom du melder deg av 14 dager før kursstart får du full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 200,-
 • Avmelding 7 dager før kursstart: 50% refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 200,-
 • Melder du deg av mindre enn 7 dager før kursstart, eller lar være å møte: Ingen refusjon. Dersom du er forhindret å møte p.g.a. dokumenterbar sykdom, ulykke, dødsfall etc: Full refusjon minus ekspedisjonsgebyr kr 200,-
 • Hvis du må avbryte et kurs p.g.a. dokumenterbar sykdom, ulykke, dødsfall etc: Tilbud om å fortsette kurset ved en senere anledning.
 • Om du avbryter påbegynt kurs uten gyldig grunn: Ingen refusjon eller tilbud.
 • Ved mindre enn 4 påmeldte får du tilbud om senere kurs eller full refusjon.

Terms of purchase for all courses with Voss Kajakklubb

 • If you cancel 14 days before the start of the course, you will receive a full refund minus a handling fee of NOK 200.
 • Cancelling 7 days before course start: 50% refund minus handling fee NOK 200
 • If you cancel less than 7 days before the start of the course, or do not show up: No refund. If you are prevented from attending p.g.a. documentable illness, accident, death etc .: Full refund minus handling fee NOK 200.
 • If you have to cancel a course due to documentable illness, accident, death etc: We offer to continue the course at a later occasion.
 • If you cancel a course started without a valid reason: No refund or offer.
 • If there are less than 4 registered on the course, you will be offered a later course or a full refund.

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Elveklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer