Å vere heilt trygg på elva forutsetter kunnskap om elve-sikkerhet. Med dette NPF-serifiserte kurset vil instruktørane læra deg grunnleggande teori og praksis i elvesikkerhet, slik at du kan ta det med deg vidare i din eigen padling.

Kursinnhald:

  • Reddingsteknikker & tausystemer
  • Gruppeledelse & kommunikasjon
  • Lese elv og dynamisk risikovurdering

Kurset er for dei som har gjennomført grunnkurs (nybegynnerkurs), har padla litt elv, og ynskjer å bli både ein tryggare padlar og ein tryggare padle-kompanjong.

Dette er et 16 timars kurs. Lokasjon vil vere på enkelt farvann så alle kan læra i trygge omgjevnader.

Ta kontakt med hei@vosselveklubb.no dersom du er usikker på om dette kurset kan vere noko for deg. Me hjelper deg gjerne!

Obs: Prisen inkluderer ikkje mat – så ta med eigen matpakke!

Safety Course

Safety is the most important thing to learn on the river, and with this Norges Padleforbund (NPF) course, our instructors will teach you through the basics of river safety, and onto more advanced techniques.

In this course you will learn many different aspects of safety including:

Rescue techniques & rope systems, group management & communication, reading a river and dynamic risk assessment.

The course is for people who have already completed a grunnkurs (beginner course) and some personal paddling, and are looking to work on their advancing their skills to the next level.

This is a 16 hour course, to give time to delve deeper into detail and practice techniques and give you a NPC certified course

Obs: The price does not include food – so bring your own proper «matpakke» !

If you are unsure if this is the course for you, please contact hei@vosselveklubb.no to discuss your needs.