190711801_2951290545160630_8116986909534096069_n

Teknikk-kurs elv

Vil du forbetra padlingen din? Svært mykje kan gjerast med litt opplæring i teknikk. Teknikk-trening skal ikkje foregå på vanskeleg farvatn, utfordringane ligg i sjølve øvelsane. Kurset er bugd av Noreg padleforbund, og eit steg i våttkortsigen. Øvelsane du får læra her kan du ta med deg vidare og øva på eigenhand, teknikk er noko me aldri slutter å trene på.

Kurset er for dei som har gjennomført grunnkurs og litt personlig padling, og som ynskjer å jobba ferdigheitene sine til neste nivå. Deltakerne må kunne eskimorulle, men me tilpassar lokasjon og vanskelighetsgrad på elva. Me skal være i komforsonen når me jobber med teknikk. Mantraet vårt er at den beste padlaren er den som har det mest kjekt!

Dette er eit 16 timers kurs.

Obs: Prisen inkluderer ikkje mat – så ta med matpakke !

Dersom du er usikker på om dette kurset er for deg – ta gjerne kontakt på hei@vosselveklubb.no.

Me må ha minst tre personer for å holde kurset.

* Voss Kajakklubb er en ideell organisasjon. Alt overskudd går tilbake til kajakkmiljøet på Voss. Eierne av klubben er våre medlemmer.

English:

Looking to improve your paddling? This is a Norwegian Paddle Federation certified course, where you will be able to work on the technical aspects of moving the kayak, preventing capsizing, working around a moving water environment, and how to be safe whilst doing so.

The course is for people who have already completed a grunnkurs (beginner course) and some personal paddling, and are looking to work on their advancing their skills to the next level. Participants will need the ability to roll but we adapt the location and difficulty of the river. We want our participants to be in their comfort zones when learning technique.

This is a 16 hour course.

  • This course will help you move forward with your technique, and Voss Kajakklubb is here to help everyone who wants to continue to enjoy the sport and the nature around.

Obs: The price does not include food – so bring your own proper «matpakke» !

We must have at least three people to hold a course.

If you are not sure if this course is for you, please contact

* Voss Kajakklubb is a non profit organization. All surplus goes back to the kayaking community in Voss. The owners of the club is our members.