Om klubben

Voss Elveklubb, tidlegare Voss Kajakklubb, er interesseorganisasjonen for elvefolk i Vossaområdet og er eit idrettslag tilknytt Norges Padleforbund. Klubben driv med friluftsliv og breddeidrett, samt konkurranse og elitesatsing.

Arbeidet skal vere prega av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom. Idrettslaget skal vere ein pådrivar for kompetanse på tryggleik, padleteknisk dugleik og omsynsfull ferdsel i naturen. – Vedteke i lovnorma til Voss Elveklubb.

Voss Elveklubb er ein klubb som passar alle! Bur du på Voss og omkrins, og litt over gjennomsnittet glad i vatn? Då er elve-aktivitetar perfekt for deg! Verdas finaste elver finn du nemleg her (det er det ikkje berre vossingar som syntes). Me har opplegg som ivaretar alle nivå og aldrar.

Om du ynskjer å vera med på kjekke turar med oss og leike på elva: Meld deg inn her!
Raundalselva – verdas beste <3

Styret

 • Derek Murphy – Styreleiar
 • Silje Skorve Paulsen – Nestleiar
 • Patrick Stunkel – Kasserar
 • Julian Stocker – Styremedlem
 • Mike Abbott – Styremedlem
 • Maddie Vethe Harbun – Styremedlem og ungdomsrepresentant

Ungdomsutval

 • Maddie Vethe Harbun
 • Ylva Hestvik Furnes

Valnemnd

 • Martin Ensink – Leiar
 • Marita Ensink – Medlem
 • Liz Bell – Medlem

Kontrollkomite

 • Kjell Åge Singstad
 • Nicole Dube

Representantar i Stiftinga Ekstreme Voss

 • Dag Sandvik – Styreleiar
 • Lucie Sediva – Vara

Kontaktinfo

Dagleg leiar – Derek Murphy
Tlf: 484 40 749

Epost: hei@vosselveklubb.no
Facebook gruppe: Voss Kajakklubb

Kontornr: 9581.11.63067
Org nr: 918544372

rentil_logo_blaa-rgb5

Reint idrettslag

Voss Elveklubb er "Reint idrettslag" og tek avstand frå bruk av dopingmidlar.

Gå til www.antidoping.no for oppdatert informasjon.

Støtt klubben

Les mer

VIPPS

Les mer